AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật qui định mối quan hệ cơ bản giữa ?

  • A. Công dân với pháp luật.
  • B. Công dân với Nhà nước và pháp luật.
  • C. Nhà nước với công dân.
  • D. Nhà nước với pháp luật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>