AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể ?

  • A. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của toà án.
  • B. Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội.
  • C. Chỉ được bắt ngưòi khi có lệnh bắt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
  • D. Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>