AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền bất khả xâm phạm được ghi nhận tại điều 71 Hiến pháp 1992 là ?

  • A. Quyền tự do nhất.
  • B. Quyền tự do cần thiết nhất.
  • C. Quyền tự do cơ bản nhất.
  • D. Quyền tự do quan trọng nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>