AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên cơ sở chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền, nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước ở ?

  • A. Phạm vi cơ sở.
  • B. Phạm vi cả nước.
  • C. Phạm vi cơ sở và địa phương.
  • D. Phạm vi địa phương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>