AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép,....vì:

  • A. tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo    
  • B. tạo sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao
  • C. tận dụng nguồn thức ăn là các loài động vật đáy       
  • D. mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>