AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng trưởng theo dạng:

  • A. tăng dần đều
  • B. đường cong chữ J
  • C. đường cong chữ S
  • D. giảm dần đều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>