AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài sẽ làm:

  • A. tăng số lượng cá thể của quần thể, tăng cường hiệu quả nhóm
  • B. giảm số lượng cá thể của quần thể đảm bảo cho số lượng cá thể của quần thể tương ứng với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường
  • C. suy thoái quần thể do các cá thể cùng loài tiêu diệt lẫn nhau
  • D. tăng mật độ cá thể của quần thể, khai thác tối đa nguồn sống của môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>