AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về quan hệ giữa kích thước quần thể và kích thước cơ thể, thì câu sai là:

  • A. loài có kích thước cơ thể nhỏ thường có kích thước quần thể lớn
  • B. loài có kích thước cơ thể lớn thường có kích thước quần thể nhỏ
  • C. kích thước cơ thể của loài tỉ lệ thuận với kích thước của quần thể
  • D. kích thước cơ thể và kích thước quần thể của loài phù hợp với nguồn sống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>