AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng cá thể rời bỏ quần thể này sang quần thể khác được gọi là:

  • A. mức sinh sản
  • B. mức tử vong
  • C. sự xuất cư
  • D. sự nhập cư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>