RANDOM
 • Câu hỏi:

  Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ kí sinh giữa các loài?

  • A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu
  • B. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng
  • C. Động vật nguyên sinh sống trong ruột mối
  • D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>