AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp bảo vệ và phát triển bền vững rừng hiện nay là :

  • A. không khai thác                      
  • B. trồng nhiều hơn khai thác
  • C. cải tạo rừng
  • D. trồng và khai thác theo kế hoạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>