AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

  • A. Cây cỏ ven bờ     
  • B. Đàn cá rô trong ao
  • C. Cá chép và cá vàng trong bể cá cảnh       
  • D. Cây trong vườn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>