AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường gặp khi:

  • A. các cá thể của quần thể sống thành bầy đàn ở những nơi có nguồn sống dồi dào nhất
  • B. điều kiện sống phân bố một cách đồng  đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
  • C. điều kiện sống phân bố không đồng đều và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
  • D. điều kiện sống trong môi trường phân bố đồng đều và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>