YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm:

  • A. làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể
  • B. làm tăng mức độ sinh sản
  • C. làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng
  • D. làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA