YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xét các yếu tố sau đây:

  I: Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.

  II: Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể và hoặc ra khỏi quần thể .

  III: Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường.

  IV: Sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể.

  Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể là:

  • A. I và II
  • B. I, II và III
  • C. I, II và IV
  • D. I, II, III và IV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA