YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã?

  • A. Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có sự cạnh tranh mạnh
  • B. Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh
  • C. Vì tuy có số lượng cá thể nhỏ, nhưng hoạt động mạnh
  • D. Vì tuy có sinh khối nhỏ nhưng hoạt động mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>