AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các dạng biến động số lượng?

  1. Biến động không theo chu kì.                          2. Biến động theo chu kì.

  3. Biến động đột ngột (do sự cố môi trường)       4. Biến động theo mùa vụ.

  Phương án đúng là:

  • A. 1, 2
  • B. 1, 3, 4
  • C. 2, 3
  • D. 2, 3, 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>