AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn như thế nào?

  • A. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết\(\to \) Rừng thưa cây gỗ nhỏ \(\to \) Cây gỗ nhỏ và cây bụi \(\to \) Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế \(\to \) Trảng cỏ
  • B. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết \(\to \) Cây gỗ nhỏ và cây bụi \(\to \) Rừng thưa cây gỗ nhỏ\(\to \) Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế \(\to \) Trảng cỏ
  • C. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết \(\to \) Rừng thưa cây gỗ nhỏ \(\to \) Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế \(\to \) Cây gỗ nhỏ và cây bụi \(\to \) Trảng cỏ
  • D. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết \(\to \) Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế \(\to \)Rừng thưa cây gỗ nhỏ \(\to \) Cây gỗ nhỏ và cây bụi \(\to \) Trảng cỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>