AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ hỗ trợ?

  • A. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định
  • B. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường
  • C. Hiện tượng tự tỉa thưa
  • D. Làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>