AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, hai điểm M và N nằm hai bên của nút sóng O, có khoảng cách MO = 2ON = \(\frac{\lambda }{6}\) . Hỏi tại thời điểm t, khi li độ của điểm N là uN = 8mm thì tại thời điểm \({t^/} = t + \frac{T}{2}\) , li độ của điểm M là bao nhiêu? 

  • A. \({u_M} = 8\sqrt 3 mm\)
  • B. \({u_M} =  - 8\sqrt 3 mm\)
  • C. \({u_M} = 4mm\)
  • D. \({u_M} =  - 4mm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>