AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn công thức đúng. Điện trở của dây dẫn kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ được diễn tả theo công thức: (Ở đây \(\Delta t = t - {t_0}\) ) 

  • A. \(R = {R_0}\left( {1 - \alpha \Delta t} \right)\)
  • B. \(R = {R_0}\left( {1 + \alpha \Delta t} \right)\)
  • C. \(R = {R_0}\alpha \Delta t\)
  • D. \({R_0} = R\left( {1 + \alpha \Delta t} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>