AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khối lượng của hạt prôtôn, nơtrôn và hạt nhân đơteri  lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2 . Năng lượng để tách prôtôn ra khỏi hạt D là: 

  • A. 1,12 MeV           
  • B. 4,48 MeV                  
  • C. 3,06 MeV               
  • D. 2,24 MeV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>