AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với tần số góc ra và biên độ A. Khi động năng bằng 3 lần thế năng thì tốc độ v của vật có biểu thức 

  • A. \(v = \frac{{\omega A}}{3}\)
  • B. \(v = \frac{{\sqrt 3 \omega A}}{3}\)
  • C. \(v =  \pm \frac{{\sqrt 3 }}{2}\omega A\)
  • D. \(v = \frac{{\sqrt 3 \omega A}}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA