AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguồn điện xoay chiều có công suất không đổi P, điện áp hiệu dụng hai đầu nguồn là U. Điện năng được truyền tải từ nguồn nói trên đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R, xem hệ số công suất của mạch tải điện là cosφ. Công suất hao phí trên đường truyền tải điện năng được tính theo công thức

  • A. \(\Delta P = \frac{{{P^2}R}}{{{U^2}{{\cos }^2}\varphi }}\)
  • B. \(\Delta P = \frac{{PR}}{{{U^2}{{\cos }^2}\varphi }}\)
  • C. \(\Delta P = \frac{{PR}}{{U\cos \varphi }}\)
  • D. \(\Delta P = \frac{{{P^2}{R^2}}}{{{U^2}{{\cos }^2}\varphi }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>