AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng quang điện trong khác hiện trượng quang điện ngoài điểm nào? 

  • A. Không giải phóng electron khỏi liên kết 
  • B. Không có giới hạn cho bước sóng ánh sáng kích thích
  • C. Không làm cho chất bán dẫn tích điện nhưng làm cho kim loại tích điện.  
  • D. Không làm electron hấp thụ năng lượng của phôtôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>