AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng. Một vật đứng yên có khối lượng m0 . Khi vật chuyển động, khối lượng của nó có giá trị 

  • A. Vẫn bằng m0                   
  • B. Nhỏ hơn m0
  • C. Lớn hơn m0                                 
  • D. Nhỏ hơn hoặc lớn hơn, tùy thuộc vào vận tốc của vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>