YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai khi nói về nguồn gốc của từ trường? 

  • A. Từ trường tồn tại xung quanh các điện tích đứng yên 
  • B. Từ trường tồn tại xung quanh dòng điện
  • C. Từ trường tồn tại xung quanh điện tích chuyển động 
  • D. Từ trường tồn tại xung quanh nam châm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>