AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sai khi nói về dòng điện trong mạch dao động lý tưởng? 

  • A. trễ pha hơn điện tích trên tụ C một góc  \(\frac{\pi }{2}\) 
  • B. biến thiên điều hòa với chu kì  \(T = 2\pi \sqrt {LC} \)
  • C. có giá trị cực đại I0 = ꞷQ0.( điện tích cực đại trên tụ C ) 
  • D. bằng 0 khi điện tích trên tụ C cực đại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>