AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để đo khoảng cách từ Trái Đất đển Mặt Trăng người ta dùng một tia Laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52μm, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là 10-7 (s) và công suất chùm Laze là 100000MW. Số photon chứa trong mỗi xung Laze là: 

  • A. 2,62.1029 hạt         
  • B. 2,62.1022 hạt        
  • C. 5,2.1020 hạt       
  • D. 2,62.1015 hạt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>