RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện như hình vẽ, ba nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 2V và điện trở trong 1Ω. Điện trở mạch ngoài R = 2Ω . Cường độ dòng điện trong mạch bằng 

  • A. 0,8 A             
  • B. 0,6 A
  • C. 0,4 A                    
  • D. 0,1 A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA