AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm, tần số góc \(\omega  = 10\sqrt 5 \) rad/s . Cho g = 10m/s2. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi cảu lò xo có độ lớn |Fđh| không vượt quá 1,5 N bằng bao nhiêu?

  • A. \(\frac{\pi }{{15\sqrt 5 }}s\)
  • B. \(\frac{\pi }{{60\sqrt 5 }}s\)
  • C. \(\frac{\pi }{{30\sqrt 5 }}s\)
  • D. \(\frac{{2\pi }}{{15\sqrt 5 }}s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>