AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u vào 2 đầu đoạn mạch. Gọi u1, u2, u3 lần lượt là điện áp tức thời hai đầu điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Kết luận nào sau đây là đúng.

  • A. \({u^2} = u_1^2 + {\left( {{u_2} - {u_3}} \right)^2}\)
  • B. \(u = {u_1} + {u_2} - {u_3}\)
  • C. \(u = {u_1} + {u_2} + {u_3}\)
  • D. \({u^2} = u_1^2 - {\left( {{u_2} - {u_3}} \right)^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>