AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ăng ten có cấu tạo là mạch dao động hở gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Bước sóng điện từ mà ăng ten có thể thu được là (c là tốc độ truyền ánh sáng trong chân không):

  • A. \(\lambda  = 2\pi c\sqrt {LC} \)
  • B. \(\lambda  = \frac{1}{{2\pi c\sqrt {LC} }}\)
  • C. \(\lambda  = \frac{{2\pi c}}{{\sqrt {LC} }}\)
  • D. \(\lambda  = 2\pi cLC\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>