AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một  khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm  trong từ trường đều có độ lớn  B = 1,2T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua khung dây đó là 

  • A. 0,048 Wb      
  • B. 24 Wb          
  • C.  480 Wb                       
  • D. 0 Wb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>