AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một sóng ngang có phương trình sóng là \(u = 4\cos 2\pi \left( {t - \frac{x}{5}} \right)mm\) trong đó x tính bằng cm t tính bằng giây, Vận tốc truyền sóng là 

  • A. v = 5m/s.                
  • B. v = −5m/s.                
  • C. v = 5cm/s.              
  • D. v = −5cm/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>