AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu nào đúng là 

  • A. Ánh sáng trắng là tổng hợp của hai thành phần đỏ và tím 
  • B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính
  • C. Hiện trượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành hai chùm sáng có màu đỏ và tím là hiện tượng tán sắc ánh sáng 
  • D. Sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng tán sắc ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>