AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng hạt nhân: \(_1^2D + X \to _2^4He\) + 23,8MeV. Biết rằng nước trong thiên nhiên chứa 0,003% khối lượng đồng vị \(_1^2D\) (có trong nước nặng D2O ). Hỏi nếu dùng toàn bộ đơteri có trong 1 tấn nước thiên nhiên để làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng thu được là bao nhiêu ? (lấy khối lượng nguyên tử đơteri là 2u) 

  • A. 6,89.1013 J.        
  • B. 1,72.1013 J.             
  • C. 5,17.1013 J.                    
  • D.  3,44.1013J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>