AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào?

  • A. Nguyên tố s.
  • B. Nguyên tố p.
  • C. Nguyên tố d.
  • D. Nguyên tố f.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron của nguyên tố trên lần lượt là Z, N

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  2Z + N = 40\\
  N - Z = 1
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  Z = 13\\
  N = 14
  \end{array} \right.\)

  Cấu hình electron của nguyên tố là: 1s22s22p63s23p1

  Nhận thấy electron cuối cùng điền vào phân lớp p → nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố p

  → Chọn B.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>