AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu e trong các obitan s của nguyên tử Cl (Z = 17) ?

  • A. 2.
  • B. 4.
  • C. 6.
  • D. 8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cấu hình electron của nguyên tử Cl là 17Cl: 1s22s22p63s23p5

  Vậy số electron trên các obitan s của nguyên tử Cl = 2 + 2 + 2 = 6 → Chọn C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>