AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị và lớp electron ngoài cùng thuộc lớp N.Cấu hình electron của X là:

  • A.  1s22s22p63s23p63d34s2
  • B. 1s22s22p63s23p64s23d3
  • C. 1s22s22p63s23p63d54s2
  • D. 1s22s22p63s23p63d104s24p3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lớp electron ngoài cùng thuộc lớp N → Lớp electron ngoài cùng của X là n = 4.

  Vì X thuộc loại nguyên tố d, có 5 electron hóa trị → electron điền vào phân lớp 4s trước ( 2 electron), sau đó điền đến 3d ( 3 electron)

  X có cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d34s2

  → Chọn A.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>