YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân lớp d đầy điện tử (bão hòa) khi có số electron là:

  • A. 5.
  • B. 10.
  • C. 6.
  • D. 14.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phân lớp d có 5 obitan → Phân lớp d bão hòa khi có số electron = 10 → Chọn B.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA