YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng là 7. X là nguyên tố nào sau đây ?

  • A. F (Z = 9).
  • B. P (Z = 15).
  • C. S (Z = 16).
  • D. Cl (Z = 17).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 7

  → X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5

  X có số hiệu nguyên tử Z = số electron = 17 → X là Cl → Chọn D.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA