YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1 ?

  • A. 2.
  • B. 12.
  • C. 3.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các nguyên tố có cấu hình lớp ngoài cùng 

  \(4{s^1}:\left[ {Ar} \right]4{s^1},\left[ {Ar} \right]3{d^5}4{s^1},\left[ {Ar} \right]3{d^{10}}4{s^1}\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20158

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA