YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng là 7. Xác định số hiệu nguyên tử của X.

  • A. F (Z = 9).
  • B. P (Z = 15).
  • C. S (Z = 16).
  • D. Cl (Z = 17).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng là 7

  → Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p5

  X có số hiệu nguyên tử = số electron = 17 → X là Cl → Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON