AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng là 7. Xác định số hiệu nguyên tử của X.

  • A. F (Z = 9).
  • B. P (Z = 15).
  • C. S (Z = 16).
  • D. Cl (Z = 17).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng là 7

  → Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p5

  X có số hiệu nguyên tử = số electron = 17 → X là Cl → Chọn D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA