YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số nguyên tố mà nguyên tử của nó (ở trạng thái cơ bản) có tổng số electron trên các phân lớp s bằng 7 là

  • A. 9.
  • B. 3.
  • C. 1.
  • D. 11.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số nguyên tố mà nguyên tử của nó (ở trạng thái cơ bản) có tổng số electron trên các phân lớp s bằng 7 là:

  K(19); Cr (24); Cu(29)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20122

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA