ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 52, trong đó số hạt không mang điện trong nhân lớn gấp 1,059 lần số hạt mang điện tích âm. Kết luận nào sau đây không đúng với R ?

  • A. R là phi kim.
  • B. R có số khối là 35.
  • C. Điện tích hạt nhân của R là 17+.
  • D. Ở trạng thái cơ bản R có 5 electron độc thân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  2{P_R} + {N_R} = 52\\
  {N_R} = 1,059{E_R}({P_R})
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {P_R} = 17(Cl)\\
  {N_R} = 18
  \end{array} \right.\)

  D sai vì ở trạng thái cơ bản Cl chỉ có 1 e độc thân

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA