AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 76, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là

  • A. [Ar] 3d54s1.
  • B.  [Ar] 3d44s2.
  • C. [Ar] 4s13d5.
  • D. [Ar] 4s23d4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo đề bài ta có hệ \(\left\{ \begin{array}{l}
  2p + n = 76\\
  2p - n = 20
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  p = 24\\
  n = 28
  \end{array} \right.\)

  → X là Cr (Z= 24). Cấu hình electron của X là [Ar]3d54s1. Đáp án A. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA