AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết rằng các electron của nguyên tử X được phân bố trên ba lớp electron (K, L, M), lớp ngoài cùng có 6 electron. Số electron ở lớp L trong nguyên tử X là

  • A. 4.
  • B. 6.
  • C. 8.
  • D. 10.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên ba lớp electron (K, L, M)

  → X có lớp ngoài cùng n = 3.

  Lớp ngoài cùng có 6 electron.

  → Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p4

  → Số electron của lớp L (n = 2) trong nguyên tử X là 2 + 6 = 8 → Chọn C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>