AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 4 lớp, lớp N có 3 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là bao nhiêu ?

  • A. 21.
  • B. 23.
  • C. 31.
  • D. 33.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 4 lớp → Lớp ngoài cùng n = 4.

  Lớp N ( n = 4) có 3 electron.

  → Cấu hình nguyên tử của nguyên tố X: 1s22s22p63s23p63d104s24p1

  Số đơn vị điện tích hạt nhân của X = số electron = 31 → Chọn C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>