• Câu hỏi:

  Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X và Y lần lượt là ZX = 24, ZY = 29. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y.

  • A. [Ar] 3d44s2 và [Ar] 3d94s2.
  • B.

   [Ar] 3d54s1 và [Ar] 3d94s2.

  • C. [Ar] 3d44s2 và [Ar] 3d104s1.
  • D.  [Ar] 3d54s1 và [Ar] 3d104s1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cấu hình electron của 24Cu: [Ar]3d44s2

  Tuy nhiên cấu hình này không bền vững, nhanh chóng chuyển thành cấu hình electron bán bão hòa bền vững hơn: [Ar]3d54s1.

  • Cấu hình electron của 29Cu: [Ar]3d94s2.

  Tuy nhiên cấu hình này không bền vững, nhanh chóng chuyển thành cấu hình electron bão hòa bền vững hơn: [Ar]3d104s1.

  → Chọn D.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC